Skip to main content

Tot nu toe pionierden verloskundig coaches in hun eentje. Maar op 2 juli 2020 ontmoetten zij elkaar, wisselden informatie uit en bundelden hun krachten om deze toegevoegde waarde voor vrouwen in de levensfase van zwangerschap, geboorte en moederschap beter over het voetlicht te gaan brengen.